هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر با موجرین است یا مستاجرین؟

هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر با موجرین است یا مستاجرین؟

یکی از مهمترین سوالاتی که ممکن است برای بسیاری پیش آید تکلیف هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر است. برخی از مراکز اقدام به اجاره دستگاه چیلر می کنند اما در نظر گرفتن برخی موارد قبل از اجاره چیلر از جمله ضروریات است. توجه داشته باشید که چیلرها در حالت کلی به دو نوع جذبی و تراکمی دسته بندی می شوند که هریک ویژگی های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. در ادامه به بررسی هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر پرداخته ایم:

هزینه تعمیر چیلر

هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر

چیلر نیز به مانند هر دستگاه مکانیکی دیگری امکان خراب شدن خواهد داشت. خرابی های چیلر به انواع مختلفی دسته بندی می شوند و طبیعتا در صورت خرابی هریک از بخش های آن باید تعمیرات اختصاصی آن بخش ارائه شود. اما تعمیر و نگهداری از چیلر نیازمند هزینه هایی خواهد بود. سرویس کاری چیلر از جمله اقداماتی است که باید به صورت بازه ای انجام شود و این کار باعث جلوگیری از بسیاری خرابی های دیگر چیلر می شود. برای هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر نمی توان رقم خاصی در نظر گرفت چرا که خرابی های چیلر می تواند مربوط به بخش های مختلفی شود.

چرا هزینه های تعمیر چیلر محل مناقشه دائمی مالک و مستاجر است؟

چیلرها وسیله های گرانی هستند و به همین دلیل است که نگهداری از آن ها محل مناقشه دائمی میان مستاجر و مالک است و هزینه تعمیر چیلر به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

وب سایت theengineeringmindset در مقاله ای در مورد خرابی های مرسوم چیلر در این باره می گوید:

Chillers are very expensive and they can be quite dangerous. So if you are not qualified, competent or authorised to work on them in your building or your client’s building, then please do not. Seek professional help instead.

هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر طبق قرارداد

قطعا در صورت اجاره چیلر قراردادی بین دو طرف تنظیم خواهد شد که این قرارداد تعیین کننده شرایط تعمیر و نگهداری چیلر است. نوع قرارداد تنظیم شده است که تعیین کننده تکلیف هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر خواهد بود. پس در هنگام تنظیم قرارداد اجاره چیلر به موارد مختلفی دقت داشته باشید که از جمله مهمترین آنها می توان به هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر اشاره کرد. پس این هزینه ها می توانند طبق قرارداد متفاوت باشند به گونه ای که در برخی قرارداد ها مستاجرین و در برخی دیگر موجرین ملزم به پرداخت هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر هستند.

هزینه تعمیر چیلر چقدر است؟

هزینه های تعمیر چیلر بسته به نوع خرابی می تواند در رنج مختلفی قرار بگیرد. به استناد تیم تخصصی عیب یابی و رفع عیب چیلر تهویه گستر راگا در مقاله ای تحت عنوان تعمیرات چیلر با ضمانت شامل موارد زیر هستند:

تعمیر کمپرسور از 5 تا 10 میلیون تومان
شارژ گاز از 2 تا 4 میلیون تومان
رفع خرابی موتور از 5 تا 10 میلیون تومان

معمولا هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر بر عهده موجر است یا مستاجر؟

به صورت معمول، دستگاه چیلر در هنگام اجاره سالم به مشتری تحویل داده می شود. مستاجر اجازه دارد که بتواند کلیه بخش ها و عملکرد دستگاه چیلر را به صورت دقیق زیر نظر بگیرد. معمولا مهلت تست نیز به مستاجر داده خواهد شد تا از سلامت دستگاه اطمینان حاصل کند. به همین دلیل مستاجر موظف می شود که در صورت بروز هرگونه خرابی در دستگاه آن را رفع نماید. در زمان تحویل نیز موجر باید از سلامت دستگاه اطمینان پیدا کند.

مشکل هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر بر عهده مستاجر!

در صورتی که هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر بر عهده مستاجر باشد ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. امروزه قطعات متنوعی در بازار عرضه شده اند که متاسفانه کیفیت مطلوب را ندارند. به همین دلیل در صورتی که هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر بر عهده مستاجر باشد ممکن است قطعات نامرغوب برای تعمیر دستگاه مورد استفاده قرار گیرد که این امر باعث افت کیفیت دستگاه چیلر خواهد شد.

هزینه تعمیر چیلر

منظور از هزینه های تعمیر و نگهداری چیلر

چیلر ها به دو نوع تراکمی و جذبی دسته بندی می شوند که چیلر های تراکمی از برق استفاده کرده و به همین دلیل امکان خرابی قطعات برقی در آنها زیاد است. چیلر های جذبی نیز از بخش های مختلفی تشکیل شده اند و امکان خراب شدن هریک از بخش های آن وجود دارد. توجه داشته باشید که در صورت اجاره هریک از انواع چیلرها، باید در نصب آن نهایت دقت را داشته باشید چرا که محل و شرایط نصب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.‌

نگهداری از چیلر

نگهداری کردن از چیلر ملزم به رعایت کردن موارد مختلفی است. به گونه ای که برای نگهداری از چیلر باید به صورت بازه ای اقدام به سرویس کاری دستگاه نمایید.‌سرویس کردن چیلر باعث افزایش طول عمر و همچنین بازدهی آن می شود و باید حتما بخش های دستگاه تمیز نگهداری شود تا نیاز به تعمیر نیز کمتر شود. در صورت نیاز به تعمیر نیز حتما مراکز معتبر را انتخاب کنید تا از کیفیت خدمات اطمینان داشته باشید.

--

--

Raga Ventilation is a service company in the field of maintenance of mechanical installations and heating and cooling systems and repairs of water supply system

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store